Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

Czy w Twojej organizacji występują problemy z jakością, wydajnością lub dyscypliną pracy?

Jeżeli nie wiesz, jak sobie z nimi poradzić lub też jeżeli osiągnąłeś spektakularny sukces i nadal masz wrażenie, że mogłoby być lepiej, ale nie wiesz co robić dalej – to zapraszam Cię do współpracy. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Skontaktuj się

Sławomir Jerzy Chmiel

Sławomir Chmiel

Projektowanie organizacji jest – obok zarządzania strategicznego – krytycznym czynnikiem sukcesu firmy. Polega ono na wyborze jej modelu biznesowego i stworzeniu spójnego modelu operacyjnego, a następnie na dopasowaniu struktury organizacyjnej firmy do tych modeli i do strategii. Strategia określa kierunki rozwoju firmy i jej cele strategiczne, natomiast właściwie dobrany model operacyjny i biznesowy oraz odpowiednia struktura organizacyjna tworzą wehikuł, który powinien sprawnie dowieźć organizację tam, gdzie chce tego strategia. Dobrze wybrane kierunki i cele strategiczne nie na wiele się bowiem zdadzą, jeśli organizacja nie jest w stanie ich osiągnąć, ponieważ posługuje się nieaktualnym modelem biznesowym lub też jeżeli jej codzienne funkcjonowanie ujawnia strukturalne problemy wynikające z kultury korporacyjnej, złej struktury organizacyjnej lub z braku odpowiednich zasad zarządzania, stanowiących istotę modelu operacyjnego.

Projektowanie organizacji polega na tworzeniu zasad odnoszących się do różnych sfer działania firmy, nazywanych systemami zarządzania. Zarządzanie systemowe jest zaś tym co odróżnia nowoczesne i skuteczne organizacje od pozostałych.

Wyślij komentarz