Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

  • Wyróżnikiem skutecznych przywódców i menedżerów jest to, że są … skuteczni. Wieloletnie poszukiwania cech wspólnych, które charakteryzują skutecznych ludzi nie doprowadziły do istotnych odkryć. Ludzie skuteczni różnią się pod niemal każdym względem: są chudzi i grubi, wysocy i niscy, choleryczni i flegmatyczni, towarzyscy i introwertyczni, przebojowi i nieśmiali, wykształceni i niedouczeni. Charakterystyczne jest to, że […]

  • Obiecujące początki W mojej klasie w szkole podstawowej nr 39 w Gdańsku było nas czterdzieścioro uczniów. Urodziliśmy się w okresie wyżu demograficznego, stąd klasy były liczne i było ich sporo – zwykle od czterech do pięciu w jednym roczniku. Kończyliśmy właśnie ósmą klasę i większość z nas myślała z obawą o egzaminach do szkół średnich […]

  • Prowadzeniem szkoleń z zarządzania zajmuję się od ponad 15 lat i nieraz spotykam się z próbami komentowania przez niektórych uczestników aktualnych wydarzeń politycznych poprzez naśmiewanie się z decyzji  urzędującego w danej chwili rządu lub zjadliwe uwagi pod jego adresem. Potrzeba taka leży w widocznie w ludzkiej naturze i nie ma w tym nic złego, ale […]

  • Wszyscy znamy powiedzenie, że „cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych”. Wbrew licznym deklaracjom zgody z tym stwierdzeniem, w niektórych organizacjach pokutuje przekonanie, że bez pewnych osób firma mogłaby nie przetrwać, a w najlepszym przypadku popadłaby w poważne tarapaty. Na szczęście organizacje są na ogół bardziej odporne niż im samym się to wydaje i potrafią wyjść obronną ręką […]

  • Konsultant – lekarz organizacji Wyobraź sobie, że masz problem zdrowotny i musisz skorzystać z pomocy lekarza. Po wstępnym rozeznaniu znajdujesz takiego, którego zarekomendowali ci znajomi lub ktoś z rodziny. Wizyta lekarska jednak sporo kosztuje, a wybrany lekarz, po wnikliwym wywiadzie stawia diagnozę i ordynuje leczenie. Po wyjściu od lekarza zapominasz jednak o swoich dolegliwościach i chowasz […]

  • O zarządzaniu strategicznym napisano wiele, podobnie jak o obszarze i o systemach zarządzania operacyjnego. Trudno natomiast znaleźć dziś dobrą publikację traktującą o przekładaniu celów strategicznych na cele i działania operacyjne. Spróbuję więc wypełnić tę lukę i wyjaśnić skąd ona wynika oraz pokazać, jak, w moim przekonaniu, cele i aktywności jednostek operacyjnych łączą się z celami […]

  • Termin ‘innowacyjność’ jest bardzo modny, odmienia się go obecnie przez wszystkie przypadki oraz poświęca mu konferencje i kongresy, podczas których wszyscy sobie nawzajem udowadniają, że innowacyjność jest kluczem do sukcesu. Na rozwój innowacyjności przeznaczane są spore fundusze, a projekty innowacyjne mogą liczyć na pierwszeństwo w wyścigu o dofinansowanie. Niestety, w tym wzajemnym przekonywaniu się przekonanych […]

  • Pułapki awansu menedżerskiego Marzeniem każdego wybitnego wodza w starożytnym Rzymie było odbycie wielkiego triumfu (triumphus curulis). Była to ceremonia, na którą musiał wyrazić zgodę senat, a podczas której zwycięski wódz przejeżdżał rydwanem wśród wiwatujących tłumów, trzymając w ręce berło z kości słoniowej i wawrzyn, jako znak zwycięstwa. Za wodzem w rydwanie stał zaś niewolnik, trzymając […]

  • Rola Dyrektorów Personalnych wciąż rośnie. Obecnie w wielu przedsiębiorstwach zajmują oni czołową pozycję w gronie menedżerów funkcjonalnych i nic dziwnego. Do wzrostu roli HR przyczyniło się zjawisko, które pierwszy zauważył Drucker – pojawienie się ‘pracowników wiedzy’. Nie stanowią oni ‘dodatku do środka pracy’ jakim byli robotnicy we wczesnym kapitalizmie, lecz stanowią najcenniejsze zasoby nowoczesnego przedsiębiorstwa. […]

  • Znane polskie powiedzenie, że ‘ryba psuje się od głowy’ ma swój angielski, bardziej elegancki odpowiednik: ‘wąska szyjka od butelki jest na górze’. Oznacza to, że kierownictwo każdej organizacji jest czynnikiem determinującym jej ogólną wydolność, a ponieważ na szczycie większości podmiotów gospodarczych znajduje się zarząd, stąd wniosek, że żadna firma nie jest lepsza od swojego zarządu. […]