Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

  • Długie spotkanie Spędziłem ostatnio cztery godziny na spotkaniu z Panią Prezes spółki miejskiej zajmującej się gospodarką wodno-ściekową w pewnym mieście powiatowym w centralnej Polsce. Rozmowa dotyczyła cyklu szkoleń, które prowadziłem dla całej kadry menedżerskiej tej spółki. Pani Prezes, która jako jedyna nie brała udziału w szkoleniach, przypomniała, że jej intencją było wzbudzenie w ludziach świadomości […]

  • Działactwo Pracowników, a zwłaszcza menedżerów można sklasyfikować przy pomocy dwóch parametrów. Pierwszym jest energia rozumiana, jako zapał do pracy, który może być i na ogół jest zaraźliwy, a drugim koncentracja, czyli umiejętność wyboru z szeregu spraw tej, na której aktualnie najlepiej się skupić, żeby optymalnie wykorzystać dostępny czas. W zachowaniu koncentracji bardzo przydatnym narzędziem jest macierz […]