Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

  • Wyróżnikiem skutecznych przywódców i menedżerów jest to, że są … skuteczni. Wieloletnie poszukiwania cech wspólnych, które charakteryzują skutecznych ludzi nie doprowadziły do istotnych odkryć. Ludzie skuteczni różnią się pod niemal każdym względem: są chudzi i grubi, wysocy i niscy, choleryczni i flegmatyczni, towarzyscy i introwertyczni, przebojowi i nieśmiali, wykształceni i niedouczeni. Charakterystyczne jest to, że […]

  • Rola Dyrektorów Personalnych wciąż rośnie. Obecnie w wielu przedsiębiorstwach zajmują oni czołową pozycję w gronie menedżerów funkcjonalnych i nic dziwnego. Do wzrostu roli HR przyczyniło się zjawisko, które pierwszy zauważył Drucker – pojawienie się ‘pracowników wiedzy’. Nie stanowią oni ‘dodatku do środka pracy’ jakim byli robotnicy we wczesnym kapitalizmie, lecz stanowią najcenniejsze zasoby nowoczesnego przedsiębiorstwa. […]

  • Znane polskie powiedzenie, że ‘ryba psuje się od głowy’ ma swój angielski, bardziej elegancki odpowiednik: ‘wąska szyjka od butelki jest na górze’. Oznacza to, że kierownictwo każdej organizacji jest czynnikiem determinującym jej ogólną wydolność, a ponieważ na szczycie większości podmiotów gospodarczych znajduje się zarząd, stąd wniosek, że żadna firma nie jest lepsza od swojego zarządu. […]