Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

badanie_stanu_organizacjiZespoły budujące strategię mają niekiedy problemy z diagnozowaniem słabych stron organizacji, co wynika z nieumiejętności lub niechęci do podejmowania dyskusji w strefie niekomfortowej – czyli takiej, gdzie trzeba otwarcie mówić o niedociągnięciach własnych lub cudzych. Badanie stanu organizacji pozwala ominąć ten problem dzięki dostarczeniu kierownictwu firmy możliwie obiektywnego obrazu jej rzeczywistości organizacyjnej. Zalecenia dotyczące kierunków działań zawarte w raporcie z badania mogą być też przydatne do formułowania kierunków działań i celów strategicznych.

Badanie jest często wstępem do projektowania modelu operacyjnego i wdrażania systemów zarządzania. Metodologia diagnozowania stanu organizacji jest oparta na:

 • analizie struktury organizacyjnej,
 • analizie dokumentów (regulaminy, zasady),
 • warsztacie definiującym z udziałem kierownictwa firmy,
 • wywiadach strukturalnych z kluczowymi pracownikami.

Raport zawiera ocenę następujących obszarów, wraz z wnioskami:

 1. Zagadnienia strategiczne
 2. Główne procesy i ocena dojrzałości procesowej
 3. Struktura organizacyjna
 4. Przywództwo i zarządzanie
 5. Planowanie i budżetowanie
 6. Organizacja pracy i wymiana informacji
 7. Monitorowanie sposobów i wyników pracy
 8. System motywacji
 9. Zarządzanie wiedzą i rozwój kadr
 10. Propozycje dalszych działań