Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

budowa_strategii_biznesowejMetodologia budowy strategii organizacji jest oparta na założeniu, że wiedza potrzebna do stworzenia strategii jest dostępna wewnątrz organizacji. Strategia powstaje w wyniku współpracy konsultanta z zespołem, powołanym przez kierownictwo firmy do wypracowania strategii. Zespół spotyka z konsultantem na sesjach roboczych odbywanych w odstępach około 2-tygodniowych. Sesje mają formę jedno- lub dwudniowych warsztatów. Część zadań związanych z budową strategii jest realizowana w trakcie warsztatów, a część w okresach między sesjami.

Zadaniem konsultanta jest:

  • planowanie pracy zespołu i przydzielanie zadań,
  • przygotowywanie narzędzi analizy i modeli myślowych,
  • wsparcie metodologiczne i materiałowe pracy grupowej,
  • formułowanie pytań i zagadnień do opracowania przez zespół,
  • moderowanie dyskusji i opiniowanie rozwiązań podczas warsztatów,
  • konsultacje telefoniczne lub drogą mailową w okresach między sesjami,
  • zapisywanie ustaleń i redagowanie dokumentu strategii.

W wyniku współpracy powstaje dokument strategii w uzgodnionej formie (dokument tekstowy lub prezentacja) i zawartości (zawartość dokumentu jest ustalana na pierwszym spotkaniu zespołu), który jest omawiany lub prezentowany kadrze firmy na spotkaniu zamykającym projekt.