Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem, dopóki nie odniesie sukcesu.
Mark Twain

Podstawowy cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do wdrożenia zarządzania przez cele w ich organizacji.

Korzyści dla uczestników

 • zrozumienie różnicy między celami a środkami do celów,
 • poznanie zasad wyznaczania celów dla menedżerów projektów i procesów,
 • poznanie zasad wyznaczania celów dla różnych jednostek organizacyjnych,
 • zrozumienie zależności między wynikami a sposobami wykonywania pracy,
 • opanowanie reguł rozliczania ludzi i jednostek organizacyjnych z wyników,
 • poznanie związku między wynikami pracy ludzi a płacą zasadniczą i premią,
 • zrozumienie zależności między zarządzaniem przez cele a systemem ocen.

Zakres tematyczny

 1. Sposoby zarządzania organizacją
  • model zarządzania wg H. Mintzberga
  • zarządzanie ułomne (mewie, przez kryzysy i zrywy, przez kolesiów)
  • zarządzanie przez zadania (wskazywanie palcem)