Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.
Peter Drucker

Podstawowy cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do udziału w procesie budowy strategii organizacji.

Korzyści dla uczestników

 • opanowanie narzędzi analizy strategicznej organizacji i jej otoczenia,
 • zrozumienie istoty elementów strategii i jej wielopoziomowej struktury,
 • poznanie głównych sposobów uzyskiwania przewagi strategicznej,
 • opanowanie metody wyznaczania zrównoważonych celów strategicznych,
 • poznanie zasad oceny strategii oraz jej wdrażania i monitorowania.

Zakres tematyczny

 1. Poziomy zarządzania przedsiębiorstwem
  • zarządzanie strategiczne – a zarządzanie operacyjne
  • umysł stratega – jego główne wyzwania i ograniczenia
  • składowe elementy strategii i proces budowy strategii
  • cykl zarządzania strategicznego
 1. Portfel biznesu
  • wyodrębnienie Strategicznych Jednostek Biznesu
  • wyodrębnienie grup strategicznych
  • ocena portfela biznesu
  • rola centrali firmy w zarządzaniu biznesem
 1. Analiza otoczenia biznesowego
  • analiza otoczenia dalszego – kluczowe czynniki zmian (PEST
  • analiza otoczenia konkurencyjnego – 5 sił
  • częste błędy w analizach otoczenia
 1. Analiza wnętrza organizacji
  • diagnozowanie kluczowych zasobów
  • diagnozowanie kluczowych kompetencji
  • identyfikowanie słabości i ograniczeń
  • częste błędy w analizach wnętrza
 1. Kanwa strategii
  • analiza SWOT
  • określenie kierunków działania
  • profil konkurencyjny i Krytyczne Czynniki Sukcesu
  • typy skutecznych strategii i wybór sposobu konkurowania
 1. Wyznaczanie celów strategicznych
  • misja i wizja firmy
  • zasady celów strategicznych
  • zrównoważona karta wyników
  • strategie funkcjonalne
 1. Plan wdrożenia strategii
  • strategiczne wytyczne dla portfela projektów
  • inicjatywy i projekty strategiczne
  • trójstronna ocena strategii
  • komunikowanie i monitorowanie strategii