Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

Gdybym miał osiem godzin na ścięcie drzewa,
spędziłbym sześć na ostrzeniu siekiery
Abraham Lincoln

Podstawowy cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do samodzielnego zarządzania projektami w firmie.

Korzyści dla uczestników

 • umiejętność definiowania projektu (karta projektu),
 • umiejętność planowania czasu jego realizacji (ścieżka krytyczna),
 • umiejętność optymalizacji harmonogramu (łańcuch krytyczny),
 • umiejętność przygotowania projektu na zmiany i ryzyka,
 • poznanie sposobu komunikowania się w projekcie,
 • poznanie zasad zamykania i oceny projektu.

Zakres tematyczny

 1. Zasady ogólne i definicje
  • złoty i srebrny trójkąt zarządzania projektami
  • standardy i koncepcje zarządzania projektami
  • fazy projektu
 1. Inicjacja projektu
  • specyfikacja wymagań
  • interesariusze projektu
  • tworzenie karty projektu
 1. Planowanie projektu
  • zakres projektu – struktura podziału prac (WBS)
  • planowanie zasobów do projektu (RACID)
  • sieć relacyjna i ścieżka krytyczna
  • harmonogram i kamienie milowe
  • koszty zadań i budżet projektu
  • przygotowanie projektu na zmiany
  • przygotowanie projektu na ryzyka
 1. Realizacja i monitorowanie projektu
  • spotkanie startowe (kick-out meeting)
  • monitorowanie realizacji i zasady komunikacji
  • ocena postępów projektu (Earned Value Analysis)
 1. Zamknięcie projektu
  • raport końcowy
  • spotkanie zamykające (kick-out meeting)
  • ocena projektu (lessons learned) i jej znaczenie
  • rozwiązanie zespołu i świętowanie sukcesu
 1. Optymalizacja projektu metodą łańcucha krytycznego
  • przyczyny tworzenia nieoptymalnych harmonogramów
  • przyczyny marnotrawienia czasu w projektach
  • postulaty łańcucha krytycznego jako panaceum na powyższe dolegliwości