Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

W dzisiejszym biznesie nie obawiamy się oszustów,
lecz ludzi poczciwych, którzy nie wiedzą co czynią.
Owen D. Young

Podstawowy cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do świadomego projektowania własnej organizacji.

Korzyści dla uczestników

 • poznanie elementów składowych modelu biznesowego,
 • poznanie zasad projektowania modelu biznesowego,
 • zrozumienie istoty wielopoziomowej organizacji prawnej firmy,
 • zapoznanie się z właściwą strukturą regulaminu organizacyjnego,
 • opanowanie zasad działania organizacji i roli jej poszczególnych jednostek,
 • nauczenie się zasad projektowania i oceny struktury organizacyjnej.

Zakres tematyczny

 1. Teoria biznesu 
  • założenia na temat organizacji
  • założenia na temat misji organizacji
  • założenia na temat kluczowych kompetencji
 1. Kształtowanie modelu biznesowego
  • stworzenie propozycji wartości
  • wybór segmentów klientów
  • ustanowienie relacji z klientami
  • dobór kanałów kontaktu
  • dobór kluczowych partnerów
  • kluczowe działania
  • kluczowe zasoby
  • projektowanie strumieni przychodów
  • wybór struktury kosztów
 1. Regulamin Organizacyjny firmy jako zapis jej modelu operacyjnego
  • struktura regulaminu
  • zasady ogólnoorganizacyjne
  • rola i umocowanie menedżerów
  • zasady działania zespołów doraźnych
 1. Projektowanie struktury organizacyjnej
  • rodzaje struktur organizacyjnych
  • zasady projektowania struktury organizacji
  • zasady wyodrębniania i nazewnictwa jednostek organizacyjnych
  • opis działania jednostek organizacyjnych
  • rozstrzygnięcie dylematu struktury macierzowej
  • często występujące wady struktur organizacyjnych
 1. Projektowanie systemu wynagrodzeń i premiowania
  • wytyczne dla systemu wynagrodzeń
  • wytyczne dla systemu beneficjów
  • ogólne zasady premiowania