Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

Palec wskazujący na księżyc nie jest księżycem.

Siddharta Gautama (Buddha)

Podstawowy cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do wdrożenia przyjętej strategii organizacji w życie.

Korzyści dla uczestników

 • zrozumienie natury celów strategicznych oraz sposobów ich realizacji,
 • zrozumienie istoty projektów i procesów oraz ich roli w organizacji,
 • poznanie roli różnych poziomów zarządzania we wdrażaniu strategii,
 • opanowanie metody przekaładania celów strategicznych na cele jednostek,
 • poznanie zasad skutecznego komunikowania strategii,
 • poznanie sposobów radzenia sobie z inercją i oporem.

Zakres tematyczny

 1. Zainteresowanie członków organizacji strategią
  • udział pracowników w tworzeniu strategii
  • struktura strategii i struktura komunikatu strategii
  • formy komunikowania strategii w organizacji
 1. Zasady operacjonalizacji strategii
  • natura i struktura celów strategicznych
  • przypisanie odpowiedzialności za cele strategiczne
  • dedykowanie zasobów do celów strategicznych
  • wpływ celów strategicznych na projekty i procesy w organizacji
 1. Transponowanie strategii na działania operacyjne
  • strategiczne kryteria kwalifikowania projektów do portfela
  • istota strategii funkcjonalnych
  • związki strategii z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych
  • przekładanie celów strategicznych na cele jednostek organizacyjnych
 1. Wdrażanie zmiany strategicznej
  • emocje i rozterki związane ze zmianą, postawy wobec zmian
  • warunek konieczny powodzenia zmiany – formuła Gleichera
  • źródła oporu przed zmianami i radzenie sobie z nimi
  • taktyki zdobywania poparcia i przezwyciężania oporu
  • przepisy na porażkę w zarządzaniu zmianą
 1. Monitorowanie wdrażania strategii
  • okresowa ocena strategii
  • wizja jako narzędzie wdrażania strategii
  • komunikowanie postępów we wdrażaniu strategii
  • kluczowa rola HR w zarządzaniu zmianą
  • strategia doskonałości operacyjnej – opcja czy konieczność?