Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
Jack Canfield

Podstawowy cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do świadomego wykonywania zawodu menedżera.

Korzyści dla uczestników

 • zrozumienie głównych różnic między pracą specjalisty a pracą menedżera,
 • uświadomienie sobie pułapek związanych z awansem menedżerskim,
 • zrozumienie roli i zadań menedżerów na różnych szczeblach zarządzania,
 • poznanie czynników i zasad decydujących o skuteczności menedżera,
 • nauczenie się systemowego patrzenia na organizację,
 • zapoznanie się z ewolucją poglądów na przywództwo i zarządzanie,
 • uświadomienie sobie przyszłych wyzwań związanych z zarządzaniem ludźmi.

Zakres tematyczny

 1. Zasady działania organizacji
  • rodzaje aktywności w organizacji: procesy, projekty i incydenty
  • rodzaje i natura zasobów organizacji
  • typy stanowisk w strukturze: menedżerowie i specjaliści
  • zasady zarządzania:
  • zasada 9/10,
  • zasada pomiaru,
  • zasada nieobecności
 1. Funkcje menedżerskie
  • ustalanie celów
  • organizowanie
  • motywowanie
  • pomiar
  • rozwój ludzi
  • informowanie
 1. Istota pracy menedżerów w zależności od ich obszaru zarządzania
  • menedżerowie procesów i menedżerowie projektów – różnice i wyzwania
  • istota zarządzania na różnych poziomach
   (lidera innych, lidera liderów, lidera funkcji, lidera biznesu)
  • istota zarządzania projektami na różnych poziomach
   (lidera projektu, lidera liderów projektu, lidera programu)
 1. Warunki skuteczności menedżerskiej
  • zasady i przykłady skutecznych menedżerów
  • odpowiednie dysponowanie czasem
  • uważna obserwacja otoczenia
  • budowanie na zaletach
  • właściwy proces decyzyjny
  • koncentracja na ograniczeniach
 1. Integracja systemów zarządzania
  • istota zarządzania strategicznego
  • istota zarządzania operacyjnego
  • podstawowe systemy zarządzania