Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

Twoim celem jest uczynienie twojej firmy
atrakcyjną dla ludzi „dużego kalibru”.
Konosuke Matsushita

Podstawowy cel szkolenia

Zainspirowanie uczestników i przygotowanie ich do przekształcenia firmy w samodoskonalącą się organizację.

Korzyści dla uczestników

 • poznanie czynników determinujących samodoskonalenie się organizacji,
 • zrozumienie istoty zarządzania z wizją i siły oddziaływania wizji na ludzi,
 • poznanie zasad konstruktywnego prowadzenia dyskusji i dialogu w firmie,
 • zrozumienie mechanizmu działania procesów wolnozmiennych w organizacji,
 • poznanie sposobów rozwiązywania problemów strukturalnych wynikających z dynamiki systemu organizacyjnego,
 • poznanie zasad i wybranych narzędzi systemowego zarządzania wiedzą.

Zakres tematyczny

 1. Systemowe zarządzanie wiedzą
  • cykl zarządzania wiedzą
  • zasady przekazu wiedzy i umiejętności w firmie
  • rodzaje prac w kontekście transferu wiedzy i umiejętności
  • zarządzanie wiedzą a samodoskonalenie się organizacji
 1. Idea samodoskonalącej się organizacji (SSO)
 2. Hamulce i przeszkody wdrożenia SSO w praktyce
  • warunki zaistnienia SSO
  • systemowe myślenie kierownictwa
  • mistrzostwo osobiste pracowników
  • świadomość istnienia paradygmatu
  • wysoka kultura pracy zespołowej
  • wspólna wizja
 1. Prawa i narzędzia myślenia systemowego
  • zasady działania systemów organizacyjnych
  • wzmacniająca pętla sprzężenia zwrotnego
  • stabilizująca pętla sprzężenia zwrotnego
  • inercja systemu organizacyjnego
 1. Podstawowe konfiguracje systemowe.
  • szkodliwe lekarstwa
  • granice wzrostu
  • przerzucenie brzemienia
  • sukces dla odnoszących sukces
 1. Istota mistrzostwa osobistego.
  • orientacje życiowe
  • konflikt strukturalny i reakcje na niego
  • wartości
  • osobista wizja rozwoju
 1. Modele myślowe – efekt siły paradygmatu
  • drabina wnioskowania
  • przeskok do abstrakcji
  • heurystyki – przyczyny błędnego wnioskowania
 1. Wysoka kultura pracy zespołowej
  • bariery zespołowego uczenia się (procedury obronne)
  • sztuka dialogu – otwarcie się na krytykę
  • sztuka dyskusji – pojedynek na słowa
 1. Wspólna wizja, misja i wartości.
  • postawy wobec wizji
  • dlaczego wizje umierają młodo
 1. Wyzwania związane z wdrażaniem SSO
  • otwartość jako antidotum upolitycznienie
  • akceptacja złożoności i akceptacja porażki
  • odpowiednie dysponowanie czasem
  • harmonia między pracą, a rodziną
  • nowa rola lidera