Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

Jeśli nie masz własnych celów,
jesteś skazany na realizację celów kogoś innego.
Brian Tracy

Podstawowy cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do wdrożenia zarządzania przez cele w ich organizacji.

Korzyści dla uczestników

 • zrozumienie różnicy między celami a środkami do celów,
 • poznanie zasad wyznaczania celów dla menedżerów projektów i procesów,
 • poznanie zasad wyznaczania celów dla różnych jednostek organizacyjnych,
 • zrozumienie zależności między wynikami a sposobami wykonywania pracy,
 • opanowanie reguł rozliczania ludzi i jednostek organizacyjnych z wyników,
 • poznanie związku między wynikami pracy ludzi a płacą zasadniczą i premią,
 • zrozumienie zależności między zarządzaniem przez cele a systemem ocen.

Zakres tematyczny

 1. Sposoby zarządzania organizacją
  • modele zarządzania wg Henry’ego Mintzberga
  • zarządzanie ułomne (mewie, przez kryzysy i zrywy, przez kolesiów)
  • zarządzanie przez zadania a zarządzanie systemowe
  • istota zarządzania przez cele
 1. Natura celów
  • cele a środki do celów
  • zasada SMART, jej odmiany i konsekwencje
  • zasada równoważenia celów
  • cele w zarządzaniu procesami
  • cele w zarządzaniu projektami
 1. Przykłady celów
  • cele w centrach zysku i w centrach kosztów
  • cele w obszarze sprzedaży
  • cele w obszarze wytwarzania
  • cele w obszarze logistyki
  • cele w obszarze utrzymania infrastruktury
  • cele w obszarze HR
  • cele w obszarze finansów
  • cele w strukturach rozproszonych
 1. Zasady wyznaczania celów i rozliczania wyników
  • tryb wyznaczania celów
  • zasady pomiaru i monitorowania wyników
  • rola kontrolingu w zarządzaniu przez cele
  • rola audytu w zarządzaniu przez cele
  • zasady reagowania na odchylenia wyników od celów
 1. Wpływ zarządzania przez cele (ZPC) na funkcjonowanie organizacji
  • ZPC a system okresowych ocen pracowników
  • ZPC a system wynagrodzeń zasadniczych
  • ZPC a system motywacji
  • ZPC a rozwój innowacyjności
  • ZPC a operacjonalizacja strategii