Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem, sukces nadejdzie sam.
Albert Einstein

Podstawowy cel szkolenia

Wskazanie uczestnikom kierunków działań prowadzących do zwiększania wartości przedsiębiorstwa.

Korzyści dla uczestników

 • Nabycie umiejętności czytania sprawozdań finansowych
 • Umiejętność określenia kosztu kapitału finansującego firmę
 • Zrozumienie zasad oceny wartości firmy
 • Poznanie sposobów maksymalizacji marży i minimalizacji kosztów
 • Poznanie sposobów ograniczania kosztów kapitału i kosztów podatkowych
 • Zrozumienie zasad zarządzania kapitałem obrotowym i majątkiem firmy
 • Wyczulenie na sposoby kreowania (zawyżania) wartości firmy

Zakres tematyczny

 1. Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
  • struktura bilansu i rachunku wyników
  • metoda odtworzeniowa
  • metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
 1. Czynniki kreujące wartość przedsiębiorstwa
  • wzrost marży ze sprzedaży
  • obniżenie kosztów działalności
  • obniżenie kosztów podatkowych
  • obniżenie kosztów kapitału
  • zarządzanie kapitałem obrotowym
  • zarządzanie majątkiem trwałym
 1. Kreatywna księgowość
  • aktywowanie kosztów
  • ciche rezerwy
  • przyspieszone fakturowanie
 1. Strategie realizacji wzrostu wartości
  • wzrost organiczny
  • porozumienia
  • alianse
  • przejęcia i fuzje
 1. Krytyka zarządzania wartością firmy
  • cel istnienia przedsiębiorstwa
  • interesariusze przedsiębiorstwa
  • kierunki rozwiązań