Sławomir Jerzy Chmiel

Kompleksowy Menedżerski Serwis

Telefon

+48 602 323 344

Biznes zaczyna się i kończy na dogłębnej analizie liczb.
Jeśli nie wyciąga się wniosków z wyników własnej działalności,
to w ostatecznym rozrachunku zapłaci się za to wysoką cenę.

Bill Gates

Podstawowy cel szkolenia

Przygotowanie dyrektorów naczelnych i zarządów do stawiania celów i zadań dyrektorom finansowym i jednostkom organizacyjnym w ich strukturze.

Korzyści dla uczestników

 • zrozumienie wpływu zarządzania finansami na sukces firmy,
 • uświadomienie sobie roli dyrektorów finansowych i ich struktur,
 • poznanie zestawu czynników wpływających na wartość firmy,
 • nauczenie się zasad podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych
 • Zakres tematyczny

  Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa

Czynniki kreujące wartość przedsiębiorstwa

  Marża ze sprzedaży

 • portfel produktów
 • portfel klientów
 • promocja i reklama
 • polityka cenowa

Koszty działalności

 • koszty wytworzenia
 • koszty wynagrodzeń
 • koszty ogólne
 • koszty finansowe

Koszty podatkowe

 • podatek dochodowy
 • podatki specjalne
 • podatek od towarów i usług

Koszt kapitału

 • dywidenda
 • stopy procentowe
 • struktura finansowania

Kapitał obrotowy

 • wskaźnik pokrycia
 • cykl i rotacja kapitału
 • rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe

 • polityka środków trwałych
 • finansowanie środków trwałych
 • inwestycje w środki trwałe

Kreatywna księgowość

Strategie realizacji wzrostu wartości

Krytyka zarządzania wartością firmy